CreativoNederland is een online entertainment magazine.

Als u van mening bent dat de inhoud op onze website moet worden gewijzigd of verwijderd, neem dan rechtstreeks contact op met de redacteur via zijn e-mailadres.

Verantwoordelijke uitgever: Marco Renzi - m.renzi@psycode.it

Redactie:

Als 18-jarige in Italië begonnen als au pair en daarna in Rome blijven wonen. Door mijn Italiaans verder te ontwikkelen ben ik in de vertalingenwereld terecht gekomen.